Jongeren en drugs(gebruik)

Stop met stigmatisering en normalisering van drugsgebruik! Ga in gesprek.

Naast stigmatisering van drugsgebruikers (en hun verzorgers), mede gevoed door onwetendheid, angst en onbegrip, zien we dat jongeren het steeds normaler vinden om drugs te gebruiken. Drugs zijn ook steeds gemakkelijker te (ver)krijgen. Ook binnen Landerd is hiervan sprake. Hoe pakken we het thema drugsgebruik onder jongeren in Landerd preventief op?

Betrokkenen
Een werkgroep, bestaande uit professionals en organisaties die nauw betrokken zijn bij dit thema ging hiermee aan de slag. Op het moment bestaat de werkgroep uit GGD, gemeente, Novadic Kentron, MoedBrabant, de huisartsen en de preventiewerker Jeugd. Afhankelijk van de initiatieven die we oppakken, breiden we de groep uit.

Aanpak
In de eerste werkgroepbijeenkomst werd al snel duidelijk dat het belangrijk is om juist de jongeren en hun ouders/verzorgers bij dit thema te betrekken. Het thema moet niet alleen benaderd worden vanuit professionals, die veel ervaring hebben met (ex)drugsgebruikers. Als we ons op preventie willen focussen dan is de doelgroep breder, deze bestaat namelijk iot alle jongeren.

In gesprek met jongeren en ouders/verzorgers
In de gesprekken met ouders en jongeren horen we wat er echt speelt en waar het aan schort. Hoe kunnen we stigmatisering tegengaan? Hoe voorkomen we normalisering van het gebruik? Hoe kunnen we jongeren betrekken bij dit thema om mee te werken aan een gezond en vitaal Landerd?

We willen dit vooral doen samen mét de jeugd en niet over of voor de jeugd.

Ambitie:

  • Jeugd zien wij als volwaardig participatiepartner in Landerd. Belemmerende factoren willen we inzichtelijk maken en opheffen.

Doelen eerste fase:

  • Duurzaam en laagdrempelig contact met de jeugd
  • Vermindering van normalisering consumptief gebruik drugs/alcohol
  • Doorbreken taboe en stigmatisering door het bespreekbaar maken van thema drugs
  • Verbreden, mobiliseren van partners om de ambitie te realiseren