Eenzaamheid bij ouderen

Samen erbij:
voorkom eenzaamheid bij ouderen

“Eenzaamheid is iets anders dan alleen zijn”

Partners van het programma Samen Landerd, Samen Beter signaleerden dat (het risico op) eenzaamheid – net zoals landelijk – veel voorkomt in Landerd.  Volgens cijfers van de GGD scoort Landerd iets beter dan gemiddeld. Vanwege de negatieve gevolgen voor iemand en voor zijn of haar deelname aan onze samenleving geven wij toch prioriteit aan dit thema. Onder de noemer ‘Samen Landerd, Samen Erbij’ pakken we dit thema op.

Samen Erbij
Alleen zijn betekent niet automatisch dat je eenzaam bent. Dit mag en kun je ook niet voor een ander invullen. Eenzaamheid is een persoonlijke ervaring. Dit gevoel kan zo’n grote invloed hebben op je functioneren, dat de eenzaamheid alleen maar groter wordt. Eenzaamheid bestaat in allerlei vormen, en kan vaak vanwege onverwachte omstandigheden ontstaan. De partners hebben daarom besloten zich in eerste instantie te focussen op de doelgroep ouderen.

Betrokkenen
Een werkgroep is met het thema eenzaamheid aan de slag gegaan. De werkgroep bestaat uit professionals en vrijwilligers die samen al iets voor de inwoners uit Landerd betekenen in de verschillende dorpskernen. Op dit moment zijn dat de GGD, ONS welzijn, de zorgcoöperaties, Pantein, KBO’s, de gemeente Landerd en de praktijkondersteuner van de huisarts. Afhankelijk van wat we willen doen, breiden we de kring uit.

Aanpak
In de eerste werkgroepbijeenkomst is de toon gezet. Willen we echt iets kunnen doen voor de eenzame inwoners van Landerd, dan kiezen we er voor ‘Samen Erbij’ leidend te laten zijn. Onze droom is dat iedereen in beeld is en een zinvolle tijdsbesteding heeft. Samen Landerd, Samen Erbij heeft daarom een positieve en laagdrempelige insteek.
Een gesprek over hoe je ‘erbij bent’ of kunt zijn in Landerd, levert een ander gesprek op dan over of en hoe eenzaam je bent.

In gesprek met ouderen in Landerd
Diverse ouderen in Landerd gaven aan het niet makkelijk te vinden over eenzaamheid te praten. In een speciaal focusgroepsgesprek werd duidelijk wat er speelt en waar het aan schort.

Ouderen ervaren drempels bij zichzelf. Ze willen anderen niet belasten met hun problemen. Sommigen vinden het moeilijk om aan te kloppen bij professionals of aan te haken bij activiteiten. Voor anderen ontstaan ineens onverwachte situaties, bijvoorbeeld door het overlijden van een partner. Het zet de bestaande wereld op zijn kop en maakt dat je er alleen voor komt te staan.

We hebben via deze focusgroep een goed beeld gekregen van de oorzaken en gevolgen van eenzaamheid, maar ook waar winst te behalen valt. Die winst gaan we halen in ‘iedereen erbij’.

Dat is niet eenvoudig te bereiken, vandaar dat we onze ambitie in drie doelen hebben vertaald.

Onze ambitie:

  • Iedere oudere wordt gezien door iemand: we zijn er voor elkaar! Iedere oudere is en blijft in beeld. Iedere oudere heeft een doel/zingeving en wil en kan meedoen. Dus: Samen Erbij!

Doelen:

  • Meer inwoners van Landerd hebben aandacht voor elkaar
  • Meer ouderen hebben zinvolle besteding van tijd op maat
  • Eerder en beter signaleren van (het risico op) eenzaamheid
image

Hoe gaan we de doelen realiseren?
We hebben heel veel input verzameld. Nu is het tijd om vooruit te kijken. Wat staat ons samen te doen om alle ouderen er op hun eigen manier bij te laten zijn? Met professionals en vrijwilligers werken we de komende tijd aan een uitvoeringsagenda.

Er gebeurt al heel veel in de verschillende dorpskernen. Ouderen weten dit niet altijd goed te vinden. Daarnaast is er nog veel meer te halen uit het delen van expertise vanuit de professionals. Leren van elkaar en weten waar en bij wie je terecht kunt. Voor inwoner, vrijwilliger of professional. We zetten dus ook duidelijk in op het verbinden van het netwerk!

Interessante links