Stress door mantelzorg bij volwassenen

Mantelzorg in BALANS

"Het is zó belangrijk en fijn dat er ook eens wordt gevraagd 'Hoe gaat het met jou?'"

Partners van Samen Landerd, Samen Beter signaleerden een grote druk bij mantelzorgers. Zij spelen een belangrijke rol in de zorg voor een naaste. Er is sprake van steeds meer ouderen in Landerd (en daarmee een verwachte stijging van de zorgvraag). Ook blijven mensen als gevolg van de wijzigingen in het zorgstelsel steeds langer thuis wonen. Reden voor de partners om overbelasting van mantelzorgers als prioriteit te kiezen.

Onze aanpak en eerste bevindingen
Om meer zicht te krijgen op wat er speelt bij mantelzorgers zijn we in gesprek gegaan. In een groepsinterview spraken we zowel met professionals als mantelzorgers. Door deze gesprekken kregen we een goed beeld van de druk die mantelzorgers ervaren, maar ook waar winst te behalen valt.

Wat opvalt is dat er best veel is ter ondersteuning van mantelzorgers. De mantelzorgers weten dit echter niet altijd goed te vinden. Hetzelfde geldt voor professionals. Zij weten niet altijd waar ze mantelzorgers met een specifieke vraag het beste naar kunnen verwijzen. Een van onze doelen is dan ook om inzichtelijk te maken waar je voor welke ondersteuning terechtkunt. We verwachten dat dit de ervaren belasting van mantelzorgers kan verminderen.

Mantelzorgers gaven ook aan dat niet zozeer de zorgtaak belastend is, maar al het regelwerk en papierwerk er omheen. Daarom willen we de administratieve last reduceren.

We zijn van mening dat mantelzorgers er niet alleen voor zouden moeten staan. Ze moeten hulp kunnen vragen wanneer dit nodig is. Hiervoor is het allereerst belangrijk dat mensen (h)erkennen dat ze mantelzorger zijn. Wellicht een open deur, maar veel mensen zien het als heel vanzelfsprekend om de zorg voor een naaste op zich te nemen. Dat is heel waardevol, maar het is tegelijkertijd een valkuil. Zeker wanneer de zorgvraag steeds een beetje toeneemt, is het van belang dat mantelzorgers ook oog hebben voor hun eigen welzijn. “Je grenzen bewaken” is iets van de mantelzorger zelf, maar zeker ook van zijn of haar omgeving en betrokken professionals.

Als mantelzorger kies je er niet voor om te gaan (ver)zorgen. Het overkomt je, omdat je een emotionele band hebt met degene die zorg nodig heeft. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. Als mantelzorger zorg je vaak langdurig en je kunt er niet zomaar mee stoppen. De druk die dit met zich meebrengt kan behoorlijk oplopen. Die overbelasting zet de eigen gezondheid en vitaliteit onder druk. Wij zetten in op een vitale mantelzorg met Samen Landerd, Samen Beter.

Ik zet me graag in voor ‘mantelzorger in balans’, omdat mantelzorgers onmisbaar zijn. Lastig is om een goede balans te vinden tussen zorg en 'eigen' leven. Dat ervaar ik zelf ook als mantelzorger.
Rianne Hermanns, maatschappelijk werker ONS welzijn

Hoe gaan we verder?

Er is al veel input verzameld. Nu is het tijd om vooruit te kijken. Wat staat ons  te doen om mantelzorg in BALANS te krijgen? Met professionals en mantelzorgers werken we hier samen aan.

Onze ambitie
We zetten ons in voor vitale en veerkrachtige mantelzorgers. Mantelzorgers in Landerd staan er niet alleen voor. Mantelzorgers moeten goed voor zichzelf zorgen en hun grenzen bewaken. Daarnaast is het belangrijk dat ze zich gesteund voelen door hun omgeving en dat ze weten waar ze hulp kunnen krijgen. We willen onnodige belasting voorkomen zodat mantelzorgers zich met voldoening bezig kunnen houden met de zorg van hun naasten.

Ons hoofddoel
Meer mantelzorgers ervaren een goede balans tussen draagkracht en draaglast.

Onze doelen

 • Meer vitaliteit en veerkracht bij de mantelzorger
  • Mantelzorger (h)erkent dat hij mantelzorger is
  • Mantelzorger kan hulpbehoefte onder woorden brengen
 • Minder ervaren belasting mantelzorger
  • Verminderen administratieve last
  • Mantelzorger is bekend met waar welke hulp te vinden is
 • Tijdig signaleren en ingrijpen bij tekenen van overbelasting
  • Mantelzorger herkent en bewaakt zijn grens
  • Omgeving/professional herkent en bewaakt grens mantelzorger
Interessante links