Een belangrijke constatering is dat Samen Landerd, Samen beter zo snel en dynamisch is dat elk formeel stuk dat geschreven wordt al achterhaald is op het moment dat het wordt verspreid. Dat is logisch want we zijn in beweging!