Programmatische aanpak

Binnen Samen Landerd, Samen Beter werken we programmatisch. Dit houdt in dat de initiatieven en projecten moeten leiden tot het realiseren van ons doel:

Landerd als een vitale gemeenschap waar
de bewoners
een betere (positieve) gezondheid ervaren.

 

We gaan ook echt voor doen!
We willen dat degene die zich inzet in dit programma ook voelt dat hij een bijdrage levert aan ons doel. De weg die we moeten bewandelen om daar te komen, ontdekken en ontwikkelen we samen. Dat doen we via een programmatische aanpak die Robuust in meerdere gezondheidsprogramma’s toepast.

Programmatisch werken kent geen blauwdruk. Het draait om een gezamenlijke beweging waarin organisaties, professionals en inwoners een nieuwe rol krijgen.

image

Gelijkwaardig partnerschap

Door de keuze voor gelijkwaardig partnerschap creëren we een heel andere dynamiek in samenwerking dan we gewend zijn binnen de gemeente Landerd. Deze nieuwe aanpak en rollen hebben effect op alle betrokkenen: inwoners, de gemeenteraad, college van Burgemeester en Wethouders, het ambtelijk apparaat, zorg- en welzijnorganisaties, kennisinstellingen et cetera.

Samen de route uitstippelen
Spannend, maar vooral heel leuk omdat de schotten van de organisaties er tijdelijk niet meer toe doen. Vanuit je eigen expertise draag je bij aan een thema. Hier zoeken we met elkaar de gemeenschappelijkheid. Deze nieuwe manier van werken kenmerkt zich door het principe going before knowing. We vinden steeds met elkaar uit wat de volgende logische stap is om verder te bouwen.

Voorlopersprogramma burgerparticipatie
We doen volop ervaringen op met het bouwen van gelijkwaardig partnerschap. Kortom, Samen Landerd, Samen Beter is een voorlopersprogramma rondom burgerparticipatie!

Over programmatisch werken

Een programma is een tijdelijke sturingsstructuur gericht op het realiseren van strategische doelen. In tegenstelling tot een project is een programma niet gericht op een concreet resultaat of product. Anders dan bij een creatief proces – waar het probleem wel duidelijk is, maar nog weinig zicht is op het doel – betreft een programma een doelgerichte aanpak van een belangrijke veranderopgave, waarvoor in samenhang verschillende inspanningen worden gepleegd. Het einddoel is helder beschreven; de weg ernaartoe moet al doende worden ontdekt en ontwikkeld. Doelen zijn niet maakbaar of te beloven zoals resultaten bij projecten: je kunt zelden garanderen dat een effect optreedt als gevolg van bepaalde activiteiten. Het is een weg van doelgericht experimenteren. (J. Bos et al., 2007)