Programmateam

Onze programmatische aanpak

In een programma zoals Samen Landerd, Samen Beter werken uiteenlopende partijen met elkaar samen, die samen een beweging op gang willen brengen. Denk aan inwoners, zorg- en welzijnaanbieders,  vrijwilligersorganisaties, gemeente, bedrijven en zorgverzekeraars. Dit doen zij via een programmatische aanpak. Het programmateam zet zich in om die samenwerking goed te organiseren, faciliteren en te leiden.

Het programma kent drie niveaus:

  • Het uitvoerend niveau: dit zijn professionals, burgers en vrijwilligers die de concrete invulling bouwen en uitvoeren van het  programma.
  • Het programmateam niveau: Het programmateam is de spin in het web en richt het programma in. Het is daarnaast de verbindende partij tussen het uitvoerend en het bestuurlijk niveau.
  • Het bestuurlijk niveau: Dit zijn de aangesloten partners. Zij geven (lange termijn) richting aan het programma en creëren de voorwaarden waarop de uitvoering kan plaatsvinden.

Ons programmateam

Karin Hilverts

Programmamanager

06 13 08 16 35
Esther Japuncic

Communicatie

0486 458 111