image

Positieve gezondheid:

Een bredere kijk op gezondheid levert meer op

Gezondheid zien wij breder dan ‘het ontbreken van ziekte’. Gezondheid draait om lekker in je vel zitten, zinvol in het leven staan, de zorg krijgen die je wenst om te kunnen doen wat je zou willen doen.
Dat houdt in dat we kijken naar wat iemand nog wél kan en hoe iemand voor zichzelf een zo goed mogelijk leven kan leiden. Hierbij spelen eigen regie voeren en het vermogen om je fysiek, sociaal of emotioneel aan te passen een belangrijke rol. Door al in een vroeg stadium op deze nieuwe manier te kijken en te handelen kunnen we een belangrijke (preventieve) bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven.
Ook wel positieve gezondheid genoemd. Binnen Samen Landerd, Samen Beter is positieve gezondheid één van de pijlers van ons programma.

Machteld Huber introduceerde het concept positieve gezondheid in Nederland in 2012.  Huber: “Ik beschrijf gezondheid niet als een statische situatie, zoals de oude WHO-definitie waarin het gaat om ziekte of gebreken. In 1948 waren het vooral infectieziekten die bestreden moeten worden – terwijl we in de Westerse wereld nu vooral te kampen hebben met welvaartsziekten. Het gaat nu meer om, om door veerkracht je lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden weer terug te vinden, ook na tegenslagen. Er kan namelijk iets gebeuren in je leven, zoals een scheiding, ontslag of sterfgeval, die je welbevinden beïnvloeden, zonder dat je een ziekte onder de leden hebt.” (bron: IPH)

De mate van Positieve gezondheid wordt zichtbaar gemaakt in een spinnenwebdiagram met 6 dimensie  (zie plaatje). Met deze bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.