Werken aan een vitaler Landerd

De gemeente heeft al geïnvesteerd in het samenbrengen en organiseren van initiatieven samen met inwoners. Dit maakt gelijkwaardig partnerschap mogelijk. Ook kunnen we in dit programma de lokale dynamiek en kenmerken van de afzonderlijke dorpskernen goed naar voren brengen. - Programmamanager Joost Boerenkamp

image

Naar een Landerdse preventieagenda

In het begin hebben we veel informatie verzameld. Na een analyse van al die gegevens  en de input van een enquête onder de partnerorganisaties is een aantal onderwerpen naar voren gekomen die binnen de gemeente Landerd aandacht verdienen. De deelnemende organisaties hebben hierop de keuze gemaakt om samen te starten met vier thema’s:

  • Jongeren: drugsgebruik
  • Volwassenen: stress/overbelasting door mantelzorg ofwel mantelzorg in balans
  • Volwassenen: stress/overbelasting door opvoedingsproblematiek
  • Ouderen: eenzaamheid

Deze thema’s worden door professionals en inwoners samen opgepakt. Zo krijgen we het beste beeld van wat er speelt in Landerd en wat we samen lokaal moeten aanpakken.
Samen bepalen we de prioriteiten en wat we met elkaar willen bereiken. Deze doelstellingen zijn de kapstok voor de acties en activiteiten binnen Samen Landerd, Samen Beter!

De initiatieven – bestaand en nieuw – vormen samen de Landerdse preventieagenda.

Onze ambitie

We geloven:

  • in het potentieel van iedereen in Landerd, onafhankelijk van de aanwezige situatie of thematiek. In welke situatie je je ook bevindt: iedereen heeft potentie die kan worden benut. Deze potentie benutten draagt bij aan de kwaliteit van leven en heeft een grote preventieve werking.

We gaan dat realiseren door:

  • het initiëren van gelijkwaardig partnerschap met organisaties, professionals, vrijwilligers en inwoners binnen Landerd.

Wat hebben we straks concreet…

  • Gelijkwaardig partnerschap dat richting geeft aan onze missie en invulling aan de Landerdse preventieagenda. Deze agenda zorgt ervoor dat mensen en middelen doelgericht worden ingezet.