Waarom Samen Landerd?

In haar visie vertrekt de gemeente Landerd vanuit positieve gezondheid. De gemeente wil haar inspanningen richten op het bevorderen van het vermogen om aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. De gemeente wil zich daarbij meer richten op preventie, zodat er eerder gesignaleerd kan worden en erger wordt voorkomen.

In het coalitieakkoord heeft de gemeente Landerd vastgelegd dat zij, vanuit de doe-democratie, een intensieve en langdurige samenwerking wil realiseren ten gunste van een breed en lokaal en samenhangend beleid. Het opgestelde beleidsplan Welzijn, Zorg en Volksgezondheid gaat over drie wetten heen:

  1. de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  2. de Wet publieke gezondheid (Wpg)
  3. de Jeugdwet

Vanuit deze drie wetten zijn drie preventiedoelstellingen benoemd:

  1. Zorgen dat mensen met plezier zo lang en zelfstandig mogelijk in hun dorp kunnen blijven wonen en deelnemen aan de samenleving (Wmo).
  2. Gezondheid bevorderen en chronische ziekten voorkomen door een integrale aanpak in de omgeving waar mensen wonen, werken, leren en leven (Wpg).
  3. Goede ontwikkeling van jeugd bevorderen tot gezonde en maatschappelijke betrokken burgers door een integrale aanpak in alle omgevingen waar kinderen leven, leren, spelen (Jeugdwet).

Deze doelstellingen zijn sterk met elkaar verbonden en vormen de kern van wat de gemeente Landerd over de beleidsterreinen heen willen doen op het gebied van preventie.

Realiseren vanuit partnerschap
Dit kan de gemeente niet alleen. Binnen Samen Landerd, Samen Beter zoeken we een gelijkwaardige samenwerking. Partnerschap staat centraal in deze samenwerking.

Of je nu arm bent of rijk, ziek of niet ziek (of er tussenin); iedereen heeft potentie. Die potentie naar boven halen geeft een grotere kwaliteit van leven en past binnen het principe van positieve gezondheid. Die beweging loopt over de drie wetgevingen heen. De thema’s met de daarbij geformuleerde ambities en doelstellingen dragen bij aan dit potentieel.

image

Gemeente Landerd

De gemeente Landerd bestaat uit de drie kernen:

  • Zeeland
  • Schaijk
  • Reek

Op 1 januari 2018 telde de gemeente 15.339 inwoners (zie bijgaande schema).

Meer informatie over de gemeente Landerd en de verschillende dorpskernen: www.landerd.nl