Jongeren en drugs(gebruik)

Stop met stigmatisering en normalisering van drugsgebruik! Ga in gesprek.

 

Naast stigmatisering van drugsgebruikers (en hun verzorgers), mede gevoed door onwetendheid, angst en onbegrip, zien we dat jongeren het steeds normaler vinden om drugs te gebruiken. Drugs zijn ook steeds gemakkelijker te (ver)krijgen. Ook binnen Landerd is hier sprake van. Hoe pakken we het thema drugsgebruik onder jongeren in Landerd preventief op?

Betrokkenen
Met dit thema is een werkgroep aan de slag gegaan, bestaande uit een dwarsdoorsnede van professionals en organisaties die nauw betrokken zijn bij dit thema. Op het moment zijn dat de GGD, gemeente, Novadic Kentron, MoedBrabant, de huisartsen en de preventiewerker Jeugd. Afhankelijk van de initiatieven die we oppakken  breiden we de groep uit.

Aanpak
In de eerste werkgroepbijeenkomst werd al snel duidelijk dat het belangrijk is om juist de jongeren en hun ouders/verzorgers bij dit thema te betrekken. Het thema moet niet alleen benaderd worden vanuit professionals, die veel ervaring hebben met (ex)drugsgebruikers. Uitgesproken wordt dat als we ons op preventie willen focussen dan de doelgroep breder is, namelijk alle jongeren.

In gesprek met jongeren en ouders/verzorgers
In de gesprekken met ouders en jongeren horen we wat er echt speelt en waar het aan schort. Hoe kunnen we stigmatisering tegengaan en hoe voorkomen we normalisering van het gebruik? Hoe kunnen we jongeren betrekken bij dit thema om mee te werken aan een gezond en vitaal Landerd?

We willen dit vooral doen samen mét de jeugd en niet over of voor de jeugd.

Ambitie:

  • Jeugd zien wij als volwaardig participatiepartner in Landerd.  Belemmerende factoren willen we inzichtelijk maken en opheffen.

Doelen eerste fase:

  • Duurzaam en laagdrempelig contact met de jeugd.
  • Vermindering van normalisering consumptief gebruik drugs/alcohol.
  • Doorbreken taboe en stigmatisering door hetbespreekbaar maken van thema drugs.
  • Verbreden, mobiliseren van partners om de ambitie te realiseren.