Eenzaamheid bij ouderen

Samen erbij:
voorkom eenzaamheid bij ouderen

“Eenzaamheid is iets anders dan alleen zijn”

Partners van het programma Samen Landerd, Samen Beter hebben met elkaar gesignaleerd dat (risico op) eenzaamheid net zoals landelijk, veel voorkomt in Landerd. Hoewel Landerd iets beter scoort dan gemiddeld afgaande op de cijfers van de GGD, vinden we dit vanwege de negatieve gevolgen voor een persoon zelf en voor zijn of haar deelname aan onze samenleving toch prioriteit. Onder de noemer “Samen Landerd, Samen Erbij” pakken we dit thema op.

Samen Erbij
De partners waren er echter al snel uit dat alleen zijn niet automatisch betekent dat je eenzaam bent. Dit mag en kan je ook niet voor een ander invullen. Eenzaamheid is iets dat je persoonlijk ervaart. En dat kan zo’n invloed hebben op je functioneren, waardoor de eenzaamheid alleen maar groter wordt. Eenzaamheid bestaat in allerlei vormen,  die vaak vanwege onverwachte omstandigheden kan ontstaan. Besloten is om in eerste instantie te focussen op de doelgroep ouderen, zodat we onze inspanningen daarop kunnen richten.

Betrokkenen
Met dit thema is een werkgroep aan de slag gegaan, bestaande uit een dwarsdoorsnede van professionals en vrijwilligers die samen al iets voor de inwoners uit Landerd betekenen in de verschillende dorpskernen. Op dit moment zijn dat de GGD, ONS welzijn, de zorgcoöperaties, Pantein, KBO’s, de gemeente Landerd en de praktijkondersteuner van de huisarts. Afhankelijk van wat we willen gaan doen, breiden we de kring uit.

Aanpak
In de eerste werkgroepbijeenkomst hebben we de toon gezet: willen we iets kunnen doen voor de eenzame inwoners van Landerd, dan kiezen we er voor “Samen Erbij” leidend te laten zijn. Onze droom is dat iedereen in beeld is en zinvolle tijdsbesteding heeft. Samen Landerd, Samen Erbij heeft daarom een positieve en laagdrempelige insteek.
Een gesprek over hoe je “erbij bent” of kunt zijn in Landerd, levert een ander gesprek op dan over hoe en of je eenzaam je bent.

In gesprek met ouderen in Landerd
Daarover praten is niet makkelijk gaven diverse ouderen uit Landerd aan. Zij zitten in de speciaal voor dit thema samengestelde focusgroep. Tijdens dit groepsgesprek vernamen we wat er speelt en waar het aan schort.

Men ervaart drempels bij zichzelf. Mensen willen anderen niet belasten en vinden het soms ook moeilijk om aan te kloppen bij professionals of aan te haken bij activiteiten. Je kunt ook ineens voor onverwachte situaties komen te staan, bijvoorbeeld door het overlijden van je partner. Dan staat je wereld op zijn kop en sta je er ineens alleen voor.

We hebben via deze focusgroep een goed beeld gekregen van de oorzaken en gevolgen van eenzaamheid, maar ook waar winst te behalen valt. Die winst gaan we halen in “iedereen erbij”. 

Dat is niet eenvoudig te bereiken, vandaar dat we onze ambitie in drie doelen hebben vertaald.

Onze ambitie:

  • Iedere oudere wordt gezien door iemand: we zijn er voor elkaar! Iedere oudere is en blijft in beeld. Iedere oudere heeft een doel/zingeving en wil en kan meedoen. Dus: Samen Erbij!

Doelen:

  • Meer inwoners van Landerd hebben aandacht voor elkaar
  • Meer ouderen hebben zinvolle besteding van tijd op maat
  • Eerder en beter signaleren van (risico op) eenzaamheid
image

Hoe gaan we de doelen realiseren?
We hebben heel veel input verzameld. Nu is het tijd om vooruit te kijken: wat staat ons samen te doen om alle ouderen er op hun eigen manier bij te laten zijn? Met professionals en vrijwilligers werken we de komende tijd aan een uitvoeringsagenda.

Wat ons startpunt is, is dat er al heel veel gebeurt in de verschillende dorpskernen, maar dat ouderen dit niet altijd goed weten te vinden. Daarnaast is er nog veel meer te halen uit het delen van expertise vanuit de professionals. Leren van elkaar en weten waar en bij wie je terecht kunt. Voor inwoner, vrijwilliger of professional. We zetten dus ook duidelijk in op het verbinden van het netwerk!

Interessante links