image

Marianne Dekkers over de bibliotheek erbij!

Wie zijn de krachten achter ‘Samen Landerd, Samen Beter? Regelmatig verschijnt er hier een interview met één van de deelnemers van ‘Samen Landerd, Samen Beter’. Deze keer aan het woord: Marianne Dekkers. Bibliothecaresse én medewerkster Informatie en Advies bij Bibliotheek Landerd. 

Marianne Dekkers over wat de bibliotheek kan betekenen

Marianne Dekkers heeft de functie ‘eerste medewerkster’ en ‘medewerkster Informatie en Advies’ bij de Bibliotheek Zeeland. Ze zit in de werkgroep Samen Erbij van Samen Landerd Samen Beter.

Waarom is het voor jullie belangrijk om bij het thema Samen Erbij te zijn?

“We kunnen écht iets betekenen voor de ouderengroep in Landerd. We proberen eigenlijk voor de hele Landerdse bevolking iets te betekenen. De jeugd komt hier sowieso al. Maar ouderen is voor ons een moeilijkere groep om te bereiken. Via Samen Landerd Samen Beter willen we laten zien dat de bibliotheek zo veel MEER is dan alleen boeken.”

Wat brengen jullie als bibliotheek dan nog meer mee?

“Op feestjes zeggen mensen vaak: ‘En hoe is het in de bieb? Zeker niet meer zo druk nu met de e-reader?’ Maar we doen zoveel meer! We organiseren lezingen, workshops, en bij Compostella de voorleeslunch. We maken presentaties over verschillende onderwerpen, ook op verzoek. We organiseren vaak samen met anderen activiteiten. Zoals met de Heemkunde. We willen niet in ons eigen hokje blijven zitten en wachten tot er iemand komt. We willen echt wat betekenen voor de gemeenschap.”

Samenwerken is dus ook belangrijk voor de bibliotheek?

“Sinds de vernieuwing van het bibliotheekwerk, een paar jaar geleden, werken we vaker samen met anderen. De ‘nieuwe bibliotheek’ heeft 5 belangrijke pijlers:
1. Ter beschikking stellen van kennis en informatie.
2. Bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie.
3. Bevorderen van lezen en laten kennismaken met literatuur.
4. Organiseren van ontmoeting en debat.
5. Laten kennis maken met kunst en cultuur.
Dat gebeurd hier allemaal in de Landerdse bibliotheken.

“Dit doen we allemaal door het organiseren van activiteiten, bijvoorbeeld workshops, lezingen, de creatieve inloop en cursus digitale vaardigheden. Meestal organiseren we dit samen met maatschappelijke organisaties. We komen zelf uit het dorp, dus we weten wie we kunnen vragen voor activiteiten. De lijnen zijn hier kort.”

En nu komen er weer meer lijntjes bij.

“Jazeker, van het een komt het ander! Bijvoorbeeld de mantelzorgcommissie van de Zorgcoörperatie. Met hen hebben we hier in de bibliotheek een lezing en een workshop gehouden in de week van Zorg en Welzijn. Via Helma Vermeer van de zorgcoöperatie ben ik in contact gekomen met de werkgroepen van Samen Landerd Samen Erbij. En daar willen we als bibliotheek graag bij zijn!”