image

René van Kollenburg over drugsgebruik onder jongeren

Wie zijn de krachten achter ‘Samen Landerd, Samen Beter? Regelmatig verschijnt er hier een interview of een filmpje met deelnemers van ‘Samen Landerd, Samen Beter’. Deze keer aan het woord: René van Kollenburg, betrokken huisarts.

René van Kollenburg is vanaf 2006 huisarts in Schaijk. Hij zit in de stuurgroep én in de werkgroep Drugsgebruik onder jongeren van Samen Landerd.

Wilde je altijd al huisarts worden?

“Mijn vader was boer, dus huisarts worden was geen logische keuze.  Mijn moeder werd ziek toen ik 12 was. Dat is een omslag geweest. Vanaf toen wilde ik iets in de helpende sfeer gaan doen.  Ik heb wel altijd iets gehad van, misschien wel vanuit mijn geloof van vroeger, dat je goed moet zijn voor mensen. Ik heb de tropenopleiding gedaan en ben tropendokter geweest in Oost-Timor, met Artsen zonder Grenzen.”

Hoe ben je bij ‘Samen Landerd’ terecht gekomen?

“Vorig jaar mei heeft Joost Boerenkamp van Robuust mij gevraagd voor Samen Landerd. Dat was rond het moment van de eerste bijeenkomst over drugsgebruik in Schaijk. Ik was al langer bezig met drugsgebruik binnen Landerd. Het frustreerde me dat er veel drugs gebruikt werd, we dit ook op het spreekuur zagen, maar er niets mee gedaan werd. Dat hield me wel bezig. Uiteindelijk heeft Novadic-Kentron een onderzoek uitgevoerd, maar die vonden weinig mensen bereid erover te praten.”

“Toen kwam een patiënt op mijn spreekuur die van de drugs af wilde. Ik heb hem verwezen en gevraagd of hij terug wilde komen als hij clean was. Dat deed hij.  Ik zei hem: ‘Jij bent iemand die goed kan praten. Jij zou eigenlijk onze ambassadeur moeten zijn.’ Hij pakte de uitdaging aan en is gestart met meetings voor drugsgebruikers in herstel.  Inmiddels zijn er ook naastenbijeenkomsten. In mei vorig jaar was er een bijeenkomst in de Phoenix waar meerdere mensen hebben gesproken over drugs en hun drugsverleden. Er waren 250 inwoners, ook jongeren, op af gekomen en die waren allemaal muisstil. Dus toen Joost me vroeg voor Samen Landerd viel het allemaal op z’n plek. Ik dacht, dit kunnen we mooi samen aanpakken!”

Wat vind je van ‘preventie’ binnen het programma Samen Landerd?

“Voordat positieve gezondheid een beetje ‘in schwung’ kwam ging je naar de dokter en die regelde zorg en ‘plakte een pleister’.  Maar je wilt eigenlijk voorkomen dat je een pleister moet plakken. Ik zelf denk dat we mensen meer zouden moeten benaderen zoals een revalidatiearts dat doet. Dus kijken naar wat mensen nog wel kunnen in plaats van naar wat ze niet meer kunnen. Want je wilt voorkomen dat iemand zich een slachtoffer voelt. Het is niet altijd gemakkelijk om dat aan te boren in een gesprek, maar mensen zijn vaak veel sterker dan ze zelf denken. Het is mooi dat er, door de transitie, een kentering op gang is gekomen, dat we weer meer voor onszelf en elkaar moeten zorgen, met goede ondersteuning. Daar gaat Samen Landerd zeker aan bijdragen.”

Wat is voor jou de meerwaarde van Samen Landerd?

“De grote meerwaarde voor mij is dat we als hulpverleners en de gemeente elkaar nu beter kennen en gemakkelijker kunnen benaderen. Ik weet beter wat iedereen te bieden heeft.  Er zit veel kennis in onze werkgroep en daarmee kom je toch een stuk verder. Veel hulpverleners hebben jaren geprobeerd om mensen te bereiken, maar samen gaat dat veel beter. Ik denk dat we echt een hele mooie kant op gaan met dit verhaal. Dit gaat een blijvende verbetering geven. Mijn gevoel zegt dat er iets moois aan het komen is. “